Zásady ochrany osobních údajů

Úvodem

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám v některých případech svěřujete své osobní údaje.

Vaše osobní údaje vždy použijeme jen v souladu se zákonem a takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě vaší důvěry. O tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji, vás budeme pravidelně informovat na této stránce Zásady ochrany osobních údajů.Budete vědět, které údaje shromažďujeme, jak je chráníme

a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti. Zkrátka děláme vše pro to, abychom vaše osobní údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím.

Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů

K ochraně Vašich osobních údajů využijeme všechny přiměřené technické a organizační prostředky a příslušná opatření. Vaše údaje nikdy neposkytujeme třetím stranám. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. předání adresy při zaslání objednávky přepravní společností.

Přístup k vašim osobním údajům cizími osobami je zakázán z důvodů prevence neoprávněného přístupu, pozměňování nebo zneužití. Oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti a to pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel, např pro vyřízení Vaší objednávky.

Naše počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí a bez přístupu neoprávěných osob.

Máte právo obrátit se na nás v následujících případech:

·        Jestliže si nepřejete, abychom vás v budoucnu kontaktovali.

·        Jestliže byste rádi získali informace o svých osobních údajích, které zpracováváme.

·        Jestliže chcete své osobní údaje v našich záznamech opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit.

·        Chcete-li nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů.